1. Anasayfa
 2. Yaşlılık ve Geriatri
 3. Demans ve Alzheimer Belirtileri

Demans ve Alzheimer Belirtileri

Sifali Yasam Sifali Yasam -

- 8 dk okuma süresi
37 0
Demans Ve Alzheimer Belirtileri

Demans Nedir?

Demans, beynin işlevlerinde azalma ve bozulma durumudur. Bu bozulma, yaşla birlikte daha sık görülür ve kişinin günlük yaşam aktivitelerini ciddi şekilde etkileyebilir. Demans, zihinsel işlevlerin yanı sıra hafıza, dikkat, dil becerileri ve problem çözme yeteneklerini de olumsuz yönde etkiler. Çeşitli nedenleri bulunan demansın en yaygın nedeni ise Alzheimer hastalığıdır.

Demans Belirtileri

Demans belirtileri, kişiden kişiye farklılık gösterebilir, ancak genellikle bazı ortak semptomlar bulunmaktadır:

 1. Hafıza kaybı: Kısa süreli hafıza kaybı, özellikle son olayları ve yeni bilgileri hatırlamada güçlük.
 2. Unutkanlık: Günlük yaşam aktivitelerini etkileyen sürekli unutkanlık.
 3. Dikkat eksikliği: Konsantrasyon ve dikkat süresinde belirgin bir azalma.
 4. Zihinsel gerileme: Problem çözme yeteneğinde düşüş ve genel düşünme yeteneklerinde gerileme.
 5. Bilişsel güç kaybı: Soyut düşünme ve yeni bilgileri öğrenmede zorluk.
 6. Huzursuzluk: Sürekli yerinde duramama, agresif davranışlar ve endişeli bir ruh hali.
 7. Konuşma bozukluğu: Dil becerilerinde azalma, kelime bulmada zorluk ve anlaşılmaz konuşma.
 8. Zaman algısı kaybı: Gün, hafta veya mevsimlerin farkındalığında azalma.
 9. Kendini tekrarlama: Aynı konuşmaları veya soruları defalarca tekrarlama.
 10. Ruh halinde değişiklikler: Ani duygusal dalgalanmalar ve sürekli değişen ruh halleri.

Alzheimer Nedir?

Alzheimer, beyinde ilerleyici bir bozukluktur ve demansın en yaygın nedenidir. Bu hastalık, hafıza kaybı, düşünme yeteneğinde azalma, dil bozuklukları ve kişilik değişiklikleri gibi semptomlara neden olabilir. Alzheimer hastalığı genellikle ilerleyicidir ve zamanla kişinin günlük yaşamını etkiler. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik faktörler, yaşlanma ile ilişkili değişiklikler ve çevresel etkenler arasında bir bağlantı olduğu düşünülmektedir.

Alzheimer Belirtileri

Alzheimer hastalığının belirtileri, genellikle hafif hafıza sorunlarıyla başlar ve zamanla daha ciddi hale gelir:

 1. Hafıza kaybı: Son olayları ve yeni bilgileri hatırlamada güçlük.
 2. Unutkanlık: Günlük yaşam aktivitelerini etkileyen sürekli unutkanlık.
 3. Dikkat eksikliği: Konsantrasyon ve dikkat süresinde belirgin bir azalma.
 4. Dil bozuklukları: Kelime bulmada zorluk, anlaşılmaz konuşma ve dil eksiklikleri.
 5. Zihinsel gerileme: Problem çözme yeteneğinde düşüş ve genel düşünme yeteneklerinde gerileme.
 6. Bilişsel güç kaybı: Soyut düşünme ve yeni bilgileri öğrenmede zorluk.
 7. Huzursuzluk: Sürekli yerinde duramama, agresif davranışlar ve endişeli bir ruh hali.
 8. Zaman algısı kaybı: Gün, hafta veya mevsimlerin farkındalığında azalma.
 9. Kendini tekrarlama: Aynı konuşmaları veya soruları defalarca tekrarlama.
 10. Ruh halinde değişiklikler: Ani duygusal dalgalanmalar ve sürekli değişen ruh halleri.
Demans Ve Alzheimer Belirtileri
Demans ve Alzheimer Belirtileri

Hafıza Kaybı ve Unutkanlık

Hafıza kaybı, bir kişinin geçmiş olayları, isimleri, yerleri veya yeni bilgileri hatırlama yeteneğini kaybetmesidir. Demans ve Alzheimer gibi nörolojik bozuklukların belirtilerinden biri olan hafıza kaybı, genellikle işlevsel güçlükler yaratabilir ve kişinin günlük yaşam aktivitelerini ciddi şekilde etkileyebilir.

Unutkanlık, hafıza sorunu ve bilgi hatırlama sıkıntısı anlamına gelir. Herkesin zaman zaman yaşadığı normal bir durumdur, ancak sürekli hale gelirse ve günlük hayatı etkiliyorsa, altta yatan bir sağlık sorununu gösterebilir. Demans ve Alzheimer gibi hastalıklar, sürekli unutkanlık belirtileriyle ilişkilidir.

Dikkat Eksikliği ve Zihinsel Gerileme

Dikkat eksikliği, kişinin odaklanma güçlüğü çektiği ve dikkatini sürdürmede zorluk yaşadığı bir durumdur. Bu, demans ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların belirtilerinden biri olabilir ve günlük işleri yapmak, bilgiyi işlemek veya yoğunlaşmak gibi temel becerileri olumsuz yönde etkiler.

Zihinsel gerileme, kişinin bilişsel işlevlerinde azalma ve düşüş yaşadığı bir durumdur. Demans ve Alzheimer gibi hastalıkların belirtilerinden biri olan zihinsel gerileme, kişinin hafıza, dikkat, dil becerileri, problem çözme yeteneği ve genel düşünme yeteneği gibi alanlarda zorluk çekmesine neden olabilir.

Bilişsel Güç Kaybı ve Huzursuzluk

Bilişsel güç kaybı, bir kişinin düşünme ve öğrenme yeteneklerinde azalma yaşaması anlamına gelir. Demans ve Alzheimer gibi nörolojik bozuklukların belirtilerinden biridir. Bilişsel güç kaybı, kişinin yeni bilgileri öğrenme, problem çözme veya soyut düşünme gibi işlevleri yerine getirmesini zorlaştırabilir.

Huzursuzluk, kişinin içinde bulunduğu durumdan memnuniyetsizlik veya rahatsızlık duyması anlamına gelir. Demans ve Alzheimer hastalarında sıkça görülen bir belirtidir. Huzursuzluk, kişinin sürekli olarak yerinde duramaması, agresif davranışlar sergilemesi veya endişeli bir ruh hali sergilemesi şeklinde ortaya çıkabilir.

Konuşma Bozukluğu ve Zaman Algısı Kaybı

Konuşma bozukluğu, kişinin anlama, konuşma veya iletişim kurma yeteneklerinde azalma yaşadığı bir durumdur. Demans veya Alzheimer hastalığı olan bireylerde konuşma bozuklukları sıkça görülebilir ve anlaşılmaz konuşma, dil eksiklikleri veya kelime bulmada zorluk gibi sorunları içerebilir.

Zaman algısı kaybı, kişinin zamanı doğru bir şekilde değerlendirmede veya hatırlamada güçlük çektiği bir durumdur. Bu durum, demans ve Alzheimer hastalarında sıkça görülebilir. Kişi, günlerin, haftaların veya mevsimlerin farkındalığını yitirebilir ve zamanla ilgili yönergeleri takip etmede zorluk çekebilir.

Kendini Tekrarlama ve Ruh Hali Değişiklikleri

Kendini tekrarlama, bir kişinin aynı sözcükleri, cümleleri veya eylemleri tekrar etme eğilimi gösterdiği bir durumdur. Demans ve Alzheimer hastalarında sıkça görülür ve genellikle bellek kaybı ve bilişsel gerileme ile ilişkilidir. Kişi, aynı konuşmaları veya soruları defalarca tekrarlayabilir.

Ruh hali değişiklikleri, bir kişinin duygusal durumunda dalgalanmalar veya ani değişimler yaşadığı bir durumdur. Bu, demans ve Alzheimer hastalarında yaygın bir belirtidir. Kişi depresif, kızgın, kaygılı veya çabuk sinirlenebilir gibi farklı ruh halleri sergileyebilir. Bu durum, çevresel uyaranlara tepki olarak veya beyindeki kimyasal değişikliklerden kaynaklanabilir.

Demans ve Alzheimer İle Yaşamak

Demans ve Alzheimer hastalığı ile yaşamak, hasta ve ailesi için zor bir süreç olabilir. Erken teşhis ve tedavi, hastalığın seyrini yavaşlatabilir ve yaşam kalitesini artırabilir. Tedavi planları, ilaçlar, terapi ve yaşam tarzı değişikliklerini içerebilir. Hastaların ve ailelerinin desteğe, bilgiye ve kaynaklara erişimi, hastalıkla başa çıkmada büyük önem taşır.

Kaynak: